<- WSTECZ

W środę 28.09.2011r funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krakowie przybyli
do przedszkola Żyrafa, aby wspólnie z dziećmi porozmawiać na temat zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pracy strażnika miejskiego ze szczególnym
zwróceniem uwagi na jego umundurowanie oraz całość wyposażenia. Dzieci poznały
podstawowe znaki drogowe oraz zasady poruszania się po drodze, do zabawy z
dziećmi wykorzystano elementy z auto chodzik. Zajęcia przebiegły w miłej
atmosferze, dzieci brały czynny udział w spotkaniu poprzez zadawanie pytań
związanych z pracą funkcjonariusza i zabaw z auto chodzikiem.

Żyrafa też jest fajna!