Strefa Rodzica

informacje dotyczące aktualnego menu, programu zajęć dostępne są jedynie dla rodziców naszych przedszkolaków
Aby mieć możliwość wejścia do tej strefy podaj "Imię i Nazwisko" dziecka