Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.00-18.00

Godz. 07:00-08:30 – zabawy wg inwencji dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabaw i regulaminu grupy, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry i zabawy dydaktyczne, prace porządkowe i organizacyjne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, oddechowe i logopedyczne, gimnastyka mózgu, ćwiczenia i zabawy utrwalające umiejętności z zakresu jęz. angielskiego

Godz. 08:30-09:00 – usprawnianie czynności samoobsługowych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, rozwijanie postawy prozdrowotnej związanej z prawidłowym odżywianiem się- śniadanie

Godz. 09:00-09:30 – prace porządkowe i organizacyjne, przygotowanie do zajęć, ćwiczenia i zabawy utrwalające umiejętności z zakresu jęz. angielskiego zabawy i ćwiczenia logopedyczne

Godz. 09:30-10:30 – zajęcia dydaktyczno- wychowawcze z całą grupą zgodnie z podstawą programową oraz z jęz. angielskiego i logopedii wg ustalonego harmonogramu

Godz. 10:30-12:00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu swobodne i zorganizowane, spacery rekreacyjne i edukacyjne, wdrażanie do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego

Godz. 12:00-12:30 – usprawnianie czynności samoobsługowych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, rozwijanie postawy prozdrowotnej związanej z prawidłowym odżywianiem się – obiad

Godz. 12:30-14:00 – Poczytaj mi- słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycielkę, słuchanie bajek muzycznych, relaksacja do muzyki instrumentalnej, odpoczynek, czynności organizacyjne

Godz. 14:00- 14:30 – usprawnianie czynności samoobsługowych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, rozwijanie postawy prozdrowotnej związanej z prawidłowym odżywianiem się – podwieczorek

Godz. 14:30- 15:00 – Mały Artysta – zajęcia plastyczne, muzyczno- taneczne i teatralne ruchowe oraz z jęz. angielskiego wg ustalonego harmonogramu

Godz. 15:00 – 16:00 – gry i zabawy ruchowe swobodne i zorganizowane, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabaw i regulaminu grupy, utrwalanie piosenek jęz. angielskiego, zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu

Godz. 16:00 – 18:00 – zabawy wg inwencji dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe i organizacyjne.

KAŻDY DZIEŃ Z ŻYRAFĄ TO NOWA FASCYNUJĄCA PRZYGODA

  • Poniedziałek – gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne
  • Wtorek – język angielski, zajęcia teatralne, zajęcia z historii sztuki
  • Środa - zajęcia taneczne, zajęcia muzyczno-ruchowe/logorytmika
  • Czwartek - język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne
  • Piątek – dzień pluszaka-luzaka (wszyscy przynoszą swoje ukochane zabawki – bawimy się wspólnie)