Komunikowanie się

Językiem żyrafy

Żyrafa to najwyższe żyjące na świecie zwierzę, które dzięki kilkumetrowej szyi widzi znacznie dalej od innych zwierząt. Serce żyrafy ważące kilka kilogramów jestnajwiększym sercem w świecie zwierząt lądowych. To z tego powodu psycholog Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia Bez Przemocy, wybrał żyrafę jako symbol języka serc. W języku żyrafy nie ma miejsca na ukrywanie się za ocenami, oskarżeniami, krzykiem i ranieniem innych. Jest za to wyraźne odróżnianie spostrzeżeń od ocen, wyrażanie uczuć i potrzeb, a także okazywanie wdzięczności, dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.Komunikacja oparta na zasadach języka żyrafy stosowana jest w różnych dziedzinach. w polityce, zarządzaniu, a ostatnio także w szkolnictwie.

Porozumienie bez przemocy to nie sztuczki i techniki, to raczej system zachowań werbalnych służących lepszemu, skuteczniejszemu dialogowi, niemożliwemu bez uczucia empatii. Polega na mądrym słuchaniu i mądrym kierowaniu własnych słów. Uczymy równolegle dwóch umiejętności: jak mówić, żebyśmy byli słuchani, i jak słuchać siebie i innych, żeby docierać do tego, co w tym momencie ważne. Celem porozumienia jest znalezienie strategii, które zaspokoją potrzeby obu osób.Słuchać można z chęcią zrozumienia dziecka, otwartością na to, co nam komunikuje, albo zewnętrznym zamknięciem się, z oporem, trzymaniem się kurczowo swoich przekonań.

Jako dorośli wiemy, że nie jest łatwo wyzbyć się przyzwyczajeń, choćby były złe.Choć może zabrzmi to absurdalnie, spróbujmy wobec naszego dziecka zastosować takie językowe zmiany:

Zamiast mówić:

- „Musisz się tego nauczyć”, możemy powiedzieć: „Widzę, że się nie uczysz, czy możesz powiedzieć mi, co cię powstrzymuje”.

- „Natychmiast posprzątaj ten śmietnik – trzeba mieć porządek” spróbuj powiedzieć: „Wyrzuciłeś wszystkie zabawki z pudła i jest mi przykro. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego nie próbujesz sprzątnąć?”

- „Przewróciłeś stołek i spadły wszystkie książki” spróbuj powiedzieć „Widzę, że jesteś zły. Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby ci pomóc?”

Stosowanie języka żyrafy wydaje się trudne, ale gdy po kilkukrotnych próbach jego używania dostrzeżemy pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka, staną się one naszą dalszą siłą napędową. Naprawdę warto!