+48 697 680 801 biuro@przedszkolezyrafa.pl

O Nas…

Dlaczego żyrafa to najlepszy wybór dla Twojego dziecka?

       Przedszkole Publiczne Żyrafa wpisane jest do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem 133423. Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6lat. Nasza placówka, jako jedna z nielicznych w Krakowie, która funkcjonuje zgodnie z koncepcją Komunikacji Porozumienia bez Przemocy /NVC/. Wszyscy wychowawcy, którzy pełnią rolę u Nas rolę opiekuna, przeszli odpowiednie szkolenia w zakresie wymienionej wyżej koncepcji – jest to gwarancja najlepszej i najbardziej przyjaznej opieki dla Twojego dziecka. Co więcej, szkolenia te kierujemy również do Rodziców naszych podopiecznych. Oferowane przez Nas zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, to w pełni autorskie, zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego lekcje, które rozwiną i uwidocznią zdolności i zainteresowania każdego dziecka. Nasz program „Mały artysta” uwzględnia założenia koncepcji inteligencji wielorakich – gdyż każdy ma jakiś talent, wystarczy go tylko odkryć.

Co więcej, w naszym programie przewidujemy zajęcia o tematyce: ekologicznej, kulinarnej, korekcyjnej, gimnastyki twórczej, wycieczek rekreacyjnych, czy spacerów edukacyjnych.

Przedszkola dysponują własnymi ogrodami z placami zabaw.

stosowane metody pracy

Metoda
Dennisonów

Metoda Dennisona umożliwia sprawny i prosty rozwój dziecka poprzez aktywizację połączeń nerwowych i zintegrowanie mózgu z ciałem.

Metoda
Klanzy

Opiera się ona na rozumieniu terminu „zabawa” pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy

Weroniki
Sherborne

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe.

Wykwalifikowana żyrafa…

Nasza kadra to nie tylko wychowawcy. To ludzie podchodzący z pasją do wykonywanego zawodu. Każdemu z naszych przedszkolaków zapewniamy bezpłatną opiekę logopedy i psychologa. Dbając o zachowanie prawidłowej postawy dla wszystkich naszych przedszkolaków zapewniamy darmowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone pod okiem specjalisty. Każde dziecko pozostawione pod naszą opieką traktujemy indywidualnie – jest ono naszym „oczkiem w głowie”.